banner_2021.jpg

Generator de patternuri de hasurare.

HACI este o aplicaţie Visual Lisp destinată transformării unei porţiuni de desen în textură (pattern) de haşurare. Se pot crea texturi de haşurare proprii pornind de la un desen încadrat într-un patrat 1x1. Aplicaţia rulează atât în Gstarcad cât şi în AutoCAD.