banner_2021.jpg

CADprofi Electrical este o aplicaţie CAD parametrică ce facilitează realizarea proiectelor complexe de instalaţii electrice, de iluminare şi telecomunicaţii şi altele.

Pentru detalii, programe de instalare, preţ - accesaţi www.cadprofi.ro.

Modulul Electrical poate fi utilizat la proiectarea instalaţiilor complexe, cum sunt cele de alimentare, iluminare, joasă tensiune, telecomunicaţii, securitate şi antene. Software-ul conţine câteva mii de simboluri bazate pe ultimele standarde din domeniul electric, precum şi corpuri de iluminat, cutii de distribuţie şi altele. Aplicaţia oferă un mijloc facil de desenare a cablurilor şi a tuburilor de cablare. Printre caracteristicile sale cele mai uşor de utilizat sunt numerotarea automată (adresarea) a circuitelor electrice şi un editor comod de planuri şi diagrame.

Caracteristici ale modulului Electrical:

  • O bibiotecă extinsă de simboluri pentru instalaţiile electrice şi de automatizări industriale.
  • Desenarea automată a traseelor de cablu.
  • Componente electrice, comutatoare, corpuri de iluminat şi altele.
  • Numerotarea rapidă (adresare) a circuitelor electrice.
  • Produse şi echipamente de la furnizorii de top (Legrand, Cablofil, Zucchini şi alţii).